Головна сторінка
Головна сторінка Головна сторінка Мапа сайту Мапа сайту
Головна сторінка Статистична інформація Експрес-випуски Публікації Юним громадянам Всеукраїнський перепис населення Конкурс на заміщення вакантних посад Для респондентів Для громадськості Анкетні опитування
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Соціально-економічне становище регіону
Метаописи державних статистичних спостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Здійснення реформ в Україні
Корисна інформація
Дошка об'яв
Мапа сайту
Пошук
Зворотній зв'язок
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
«Урядова «гаряча лінія»
Цілодобова "гаряча лінія" з питань координації евакуації
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Національне агенство з питань запобігання корупції
Київська обласна державна адміністрація
Київська обласна рада


Пошук на сайті:
Розширений пошук
Головна > Діяльність Головного управління > Безоплатна первинна правова допомога > Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги

ПОРЯДОК

роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги у Головному управлінні статистики у Київській області

Загальні положення

1. Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги у Головному управлінні статистики у Київській області (далі – Приймальня) створюється для надання Головним управлінням статистики у Київській області (далі – Головне управління статистики) безоплатної первинної правової допомоги особам, які перебувають під юрисдикцією України.

2. Основною метою діяльності Приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян Головним управлінням статистики, належної реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

3. Приймальня здійснює такі види правової допомоги:

– надання правової інформації;

– надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

– складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

– надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

4. Діяльність Приймальні ґрунтується на принципах:

– верховенства права;

– законності;

– доступності безоплатної правової допомоги;

– забезпечення якості безоплатної правової допомоги.

Організація роботи та порядок особистого прийому осіб

5. Роботу Приймальні забезпечує, організовує та контролює завідувач, призначений начальником Головного управління статистики з числа висококваліфікованих працівників, які можуть чітко й доступно надати роз’яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина.

6. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години.

7. Графік роботи Приймальні та цей Порядок оприлюднюються на офіційному сайті Головного управління статистики у Київській області ­– http://www.kyivobl.ukrstat.gov.ua, а також розміщуються в приміщенні, у якому знаходиться Приймальня, у місцях, зручних для вільного огляду.

8. Облік особистого прийому осіб, які звертаються до Приймальні, здійснюється у відповідному журналі, зразок якого додається.

9. Питання, з якими звертаються особи, по змозі вирішуються під час прийому в день їх звернення з урахуванням часу роботи Приймальні.

10. Несвоєчасний початок приймання осіб, які звернулися, та його припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.

11. Для забезпечення ефективної роботи Приймальні, можуть залучатися працівники Головного управління статистики, до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася.

12. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов’язаний роз’яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

13. Особа має право на оскарження дій працівника Приймальні у начальника Головного управління статистики, який розглядає скаргу на дії працівника Приймальні та вживає відповідні заходи щодо усунення порушень.

Порядок розгляду звернень осіб

14. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 3 цього Порядку, надсилаються або подаються особами безпосередньо до Приймальні.

15. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 3 цього Порядку, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

16. Головне управління статистики у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 3 цього Порядку, з питань, що віднесені до його повноважень, зобов’язано надати таку допомогу протягом тридцяти календарних днів з дня надходження звернення.

17. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання звернення.

18. Головному управлінню статистики забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 3 цього Порядку, та за видачу бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.

19. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Головного управління статистики, Приймальня протягом п’яти календарних днів надсилає це звернення до відповідного органу та повідомляє про це особу, яка подала звернення.

20. Якщо  під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, Головне управління статистики роз’яснює особі або її законному представникові порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

21. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

22. Для реалізації своїх завдань працівники Приймальні мають право:

– одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на Приймальню, необхідну інформацію від державних органів, установ, організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;

–   користуватися діючою нормативно-правовою базою;

– направляти особу до відповідних органів, до компетенції якого належить вирішення питання.

23. Працівники Приймальні зобов’язані:

– здійснювати прийом громадян у приміщенні, визначеному начальником Головного управління статистики, згідно із затвердженим графіком роботи;

– дотримуватись порядків особистого прийому осіб та розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги;

– вести журнал реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись до Приймальні по безоплатну первинну правову допомогу;

– дотримуватись Конституції України, Закону України  «Про безоплатну правову допомогу», інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

– не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;

– приймати осіб, які звернулися до Приймальні, та розглядати порушені ними питання;

– консультувати осіб, які звернулися до Приймальні, про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання;

– дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;

– не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги;

– не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

24. Працівники Приймальні згідно із законодавством відповідальні:

– за якість та повноту наданої правової допомоги;

– за схоронність документів, які стосуються діяльності Приймальні.

Додаток
до Порядку

Зразок

ЖУРНАЛ
реєстрації звернень осіб до Приймальні


з/п

Дата

П.І.Б.
працівника,
що веде прийом

Прізвище та адреса особи

Суть звернення

Вирішення з посиланням на
нормативно-правлві акти

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006-2024 © Головне управління статистики у Київській області